Informatieavond 20 november goed bezocht

Maandag 20 november was er in de Dorpskerk in Voorschoten een goed bezochte informatieavond van Herenboeren de Vlietstreek, de Herenboerderij in oprichting voor de streek langs de Vliet, ruwweg tussen Den Haag en Leiden. Een kleine zestig geïnteresseerden luisterden naar Zaza Versteeg, die namens Herenboeren Nederland vertelde waar het bij een Herenboerderij om gaat. De aanwezigen hadden er goed over nagedacht, want Zaza kreeg een heleboel vragen, soms meer inhoudelijk (wat houdt biologisch boeren in?), soms meer praktisch (kun je je inleggeld terugkrijgen?). Zo ontstond een goed beeld van de gedachte achter de beweging van de Herenboerderijen en van wat er zoal verwacht wordt van mensen die zich daarbij aan willen sluiten.

Daarna werd het bestuur van Herenboeren De Vlietstreek voorgesteld. Vice-voorzitter Renate vertelde dat er inmiddels een werkgroep ‘Grond’ is gevormd waarin een aantal enthousiaste mensen aan de slag is gegaan om het benodigde stuk grond te vinden. Dat lijkt vooralsnog de grootste uitdaging in deze regio. Intussen kan er wel gewerkt worden aan de uitbreiding van het aantal aspirant-leden, want ook die hebben we nodig om te kunnen starten. En in het voorjaar hopen we met de mensen die zich inmiddels hebben aangesloten een Herenboerderij te gaan bezoeken (niet te ver weg).

Veel mensen bleven napraten om nog meer te weten te komen. Er waren mensen die meteen al een intentieverklaring ondertekenden en nog meer mensen namen een intentieverklaring mee naar huis, met de bedoeling die thuis in te vullen en op te sturen. We kijken terug op een geslaagde avond en zijn weer een stap dichter bij ons doel: een goed draaiende Herenboerderij in de regio Vlietstreek.

Deel dit bericht: